MC-støtta

MC-støtta

 

 

Mc-Støtta ble startet i 2012, og vi håper dette skal bli en tradisjon, dette er en aksjon der både firmaer, og privatpersoner innviteres til og gi et felles bidrag.

 

Fatso Mc er en klubb for motorsykkelinteresserte i alle aldre. Klubben har i dag ca 30 medlemmer, som er fordelt mellom en norsk og svensk avdeling. I Norge er medlemmene spredt utover i landet, men hovedvekten av medlemmene er bosatt i Akershus. Klubben er ikke tilsluttet annen paraplyorganisasjon, og er politisk/ religiøs nøytral.

 

I Fatso Mc er det selvsagt medlemmer som er samfunnsengasjerte, klubben ønsker derfor å kombinere interesse for motorsykkel og kjøring med samfunnsnyttige aktiviteter. Leder av klubben, Terje Wilsgård, har selv erfaring med håndtering av kreftdiagnoser i nær familie og flere av klubbens medlemmer har erfaring med sykdommen. Kreftforeningen mottar i svært liten grad offentlige tilskudd og er svært avhengig av frivillig støtte.

 

Kreftforeningen er som kjent en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.

 

Vi håper derfor på at så mange som mulig ønsker å støtte denne viktige saken og bli med på Mc-støtta 2014.

 

Det vil bli en del aksjoner gjennom året, blant annet med 2 felleskjøringer fra Letohallen 14 mai kl 1800, og 20 August kl 1800, så følg med på hva som skjer i 2014.

 

Vi vil også i år selge Mc-støtta 2014 pin, prisen er Kr.100,- pr stk

 

Du kan selvfølgelig støtte saken uten å kjøpe Pin

 

Nytt av året nå kan dere gi et bidrag med SMS tjeneste. Send kodeord MMC til 2277

Da gir du kr.200,-

 

Dersom du ønsker å støtte saken kan du innbetale til kontonummer: 5005 05 11011, merk innbetalingen med ”MC-støtta 2014”.

 

Regnskapet vil i sin helhet bli lagt ut til fritt gjennomsyn. Fatso Mc ønsker ikke å øremerke innsamlede midler. Vi ønsker at Kreftforeningen skal disponere midlene fritt i forhold til Kreftforeningens erfaring med forskningsbehov.

 

Resultatet for aksjonen i 2012 ble Kr.214.271,- så med alle deres bidrag håper vi på et bedere resultat i 2013.

 

Resultatet for aksjonen i 2013 ble kr.102.000.

 

For resultat hitil i 2014 ligger vi ann til et berde år en 2013.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Terje Willsgård på mail: terje@fatsomc.no

95294955

 

Beste hilsen

Fatso Mc

Fatso MC

Besøksadresse: Granumveien 11, 2072 DAL - Epost: post@fatsomc.no - Hjemmeside: www.fatsomc.no